Referenssit

SIR-Sähkö on toteuttanut vuodesta 1992 alkaen asiakkailleen yli 1500 toimeksiantoa rakentamisen eri vaiheisiin. Toimeksiannot ovat sisältäneet talonrakentamiseen liittyvien tehtävien lisäksi myös muita palveluita, kuten paloilmoitinliikepalveluita, sähkön käytönjohtajapalveluita ja erilaisiin kehityshankkeisiin liittyviä palveluita.

CSC:n datakeskus

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima voittoa tavoittelematon yhtiö. CSC tarjoaa tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon tarpeisiin tietoteknisiä palveluita ja resursseja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta tieteellisten ohjelmien ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta.

Espooseen valmistui vuonna 2008 datakeskus, johon sijoitettiin Cray XT4/XT5 supertietokone. Datakeskukselle rakennettiin oma 20 kV:n liittymä, 2 MVA:n varavoimakone ja N+1 redundanttiset UPS-järjestelmät IT-kuormille (3x550 kVA) ja LVIJ-kuormille (2x275 kVA). Myös jäähdytys on N+1 redundanttinen (2x900 kW). Datakeskuksen mitattu PUE-luku on alle 1,4.

Kohteen suunnittelun lisäksi hoidamme myös sähkölaitteiston käytönjohtajapalvelut.

Supertietokonelaskenta siirtyi kevään 2013 aikana Kajaaniin, CSC:n uuteen datakeskukseen, jonka jälkeen Espoon datakeskus on muuttunut perinteisemmäksi datakeskukseksi, joka tarjoaa palveluita ei kaupallisille toimijoille.

CSC:n datakeskus
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus-...
CPS kontti tehdastestissä

Kuvassa on 2 MVA:n tehoinen CPS toteutettuna konttiratkaisuna. Näitä laitteita toimitettiin 2 kpl datakeskuksen varavoimalähteiksi. Kyseisen datakeskuksen varmennettu sähkönjakelu tehtiin 2N-redundanttisena. Kohteen laskennallinen PUE-arvo mitoitetulla täydellä IT-kuormalla on 1,22.

Olemme olleet suunnittelijana tai rakennuttajakonsulttina useissa merkittävissä datakeskushankkeissa viimeisen 15 vuoden aikana.

Meillä on vahva kokemus pyörivää huimamassaa varateholähteenä käyttävistä UPS järjestelmistä (CPS = Continous Power Supply) varmennetun sähkönjakelun syöttölähteinä. Suomeen näitä kohteita on toteutettu kaksi kappaletta, eri toimittajien laitekokoonpanoilla.

CPS kontti tehdastestissä
Kuvassa on 2 MVA:n tehoinen CPS toteutettuna konttiratkaisuna. Näitä...
Datakeskusten verkonkäyttöohjeet

Olemme tehneet useisiin datakeskuksiin varmennetun verkon verkonkäyttöohjeita, joilla varmistetaan eri tilanteissa oikeat toimenpiteet verkon kytkennöissä ja ohjeistetaan myös eri tasoisten verkon testausten suoritustapa. Verkkokaavioissa on esitetty kytkentätoimien suoritusjärjestys, lisäksi ohjeeseen liittyy sanallinen kuvaus toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta kuormille.

Datakeskusten verkonkäyttöohjeet
Olemme tehneet useisiin datakeskuksiin varmennetun verkon...
Power Chain Collaboration Project

Olemme olleet mukana toteuttamassa asiakkaamme globaalia projektia, jolla tähdätään sähkön jakelun käytettävyyden parantamiseen tuotantolaitoksissa ja suurissa palvelinkeskuksissa eri maissa.

Osallistuimme projektin määrittelyvaiheeseen, sähkön jakelun auditointeihin ja kaytettävyyden arviointiin eri kohteissa yhdessä valitun globaalin sähkön jakelun kollaboraattorin kanssa.

Käytettävyyden arviointiin on sovellettu Tier luokitusjärjestelmää.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Chain Collaboration Project
Olemme olleet mukana toteuttamassa asiakkaamme globaalia projektia,...