Ajankohtaista

Datakeskus- ja jakeluverkkohankkeitamme 2015

Vuoden 2015 lopussa valmistui kaksi maanalaista hanketta pääkaupunkiseudullla. Hankkeet toteutettiin Tier II konfiguraatiolla (käytön aikana huollettavissa) kahdennetulla jakelulla (2N). Suurempi hanke käsitti keskijännitekojeiston laajennuksen, SVV = 2x2 MVA ja SUPS = 2x1 MVA. Toimeksiantomme oli varsin laaja käsittäen; hanke-, toteutus- ja asennussuunnittelun, verkostolaskennan asetteluineen, koekäyttöohjelman laatimisen ja koekäyttöjen vetämisen, verkonkäyttöohjeiston laatimisen eri käyttötilanteisiin, sähköurakoiden työmaavalvonnan ja luovutusdokumentoinnin laadinnan.

Teimme myös kahteen olemassa olevaan laajaan verkkoon jakeluverkon kartoituksen, verkostolaskelmat asetteluohjeineen ja dokumentoinnin ajantasaistamisen, osana kohteiden riskikartoitusta.

Lisätiedot Reijo Bergman ja Tapani Sahlström

 

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui 1.10.2015

Yhtiössä usean vuoden meneillään ollut sukupolvenvaihdos on tältä erää saatu päätökseen. Yhtiön perustamisesta lähtien toimitusjohtajana toiminut Tapani Sahlström väistyi tehtävästään 1.10.2015 ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Janne Yliluoma.

Janne on ollut yrityksen palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 2005 lähtien. Hän on myös yksi kolmesta yrityksen omistajasta.

Tapani luopui omistusosuudestaan toimitusjohtajuuden vaihtuessa. Hän jatkaa työskentelyä yrityksessä käynnissä olevien projektiensa parissa. hän toimii seniorikonsulttina datakeskusprojekteissa ja sähkönjakeluverkkojen suunnitteluprojekteissa sekä johdon apuna markkinoinnissa. 

 

Finnish Data Center Forum

Finnish Data Center Forum ry on datakeskusten asiantuntijoiden perustama foorumi joka toimii keskusteluareenana, järjestää alan tapahtumia ja koulutusta jäsenistölleen. Olemme yksi yhdistyksen sponsorijäsenistä ja asiantuntijamme ovat siinä henkilöjäseninä.

Lisätiedot Tapani Sahlström

 

Energiatehokasta valaistusta LED teknologialla

Saga Furs Oyj:n huutokauppasali ravintoloineen ja muine aputoimintoineen on parhaillaan peruskorjauksen kohteena. Suunnitteluvaiheessa päädyttiin valaistusratkaisuissa elinkaarilaskennan pohjalta LED tekniikalla toteutettavaan valaistukseen. Huutokauppasalin alkuperäinen 250 W halogeenivalaisimin toteutettu valaistus korvataan 24 W LED valaisimin, jolloin aiempi asennettu valaistusteho 65 kW putoaa kymmenesosaan.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitalon peruskorjauksessa käytetään myös LED tekniikkaa toimistokerrosten valaistuksessa. Toimistotiloissa vanhojen loistevalaisimien asennuskaistaan asennetaan uudet LED valaisimet, ilman rakenteisiin tarvittavia muutoksia.

Valaistussuunnittelussa käytämme elinkaarilaskentaa ja Dialux valaistuslaskentaohjelmaa vaihtoehtojen tarkasteluun.

Projektipäällikkö Jouni Makkonen 

 

Nimitysuutisia

Janne Yliluoma on nimitetty yrityksen varatoimitusjohtajaksi 1.9.2014 alkaen. Hän on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2005, viimeksi kehityspäällikkönä.

Matti Ihalainen, yksi yrityksen perustajista, on jäänyt viettämään eläkepäiviään elokuun alussa.

 

Datakeskuksen käytettävyyden arviointi Espoossa 2013

Teimme vuonna 2012 valmistuneen datakeskuksen sähkönjakelun käytettävyyden arvioinnin.

Tuottamamme raportti nykytilan arviointeineen ja tulevaisuuden kehitysehdotuksineen toimii asiakkaan työkaluna sekä nykyisen toiminnan kehittämisessä, että pohdittaessa tulevan laajennuksen hankemäärittelyjä.

Työn laajuus oli kolme konsulttipäivää.

Lisätietoja Tapani Sahlström, puh. 050-3733 516

 

___________________________________________________________________________________________

SIR-Sähkö 20 vuotta

Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy perustettiin 26.10.1992 haastavassa markkinatilanteessa Suomen talouden suuren murroksen yhteydessä.

Toiminnan alkaessa meitä oli viisi henkilöä, joista kolme perustajaosakkaita.

Toiminta keskittyi alussa peruskorjaushankkeisiin, joista suurin ensimmäisellä tilikaudella oli Koy Laippapuiston peruskorjaushanke Säteilyturvakeskuksen toimitaloksi Roihupellossa. Alusta lähtien toiminnan tukijalkoina ovat olleet teollisuus, rakennusliikkeet, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori.

Palvelemme edelleen yrityksiä, jotka ovat olleet asiakkaitamme toiminnan aloittamisesta lähtien, osa jo edeltäjäyhtiömme Insinööritoimisto Parkkamäen asiakkaita. Toiminnassamme olemme aina pyrkineet pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja kumppanuuksien rakentamiseen.

Parkkamäen toimiston seinällä oli motto ”Asiakas maksaa palkkamme – tehdään asiakkallemme hyvä tuote”.  Tuota ohjenuoraa olemme soveltaneet omassa toiminnassamme.

Merkittäviä pitkäkestoisia hankkeita ovat olleet muun muassa Espoon Leppävaaraan rakennettu toimitilakeskittymä joka käsittää Nokian tuotekehityskeskuksen viisi rakennusta ja Quartetto Business Campuksen yhdeksän rakennusta, yhteensä noin 160.000 bm2. Koko alue on rakennettu vuosien 1998 – 2012 aikana.